Hoe werkt het?


U huurt een kantoor of bedrijfsruimte en uw huurcontract loopt af?

Wij helpen u om een besparing te realiseren.

N

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseren wij de mogelijkheden, waarna u besluit of u opdracht voor het heronderhandelen van uw huurcontract wilt verstrekken.

N

Toegevoegde waarde

Wij bieden toegevoegde waarde door het inbrengen van specifieke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed in, zodat uw besparingskansen optimaal worden benut.

N

U beslist

Wij voeren al onze werkzaamheden in goed overleg met u uit. U bent de uiteindelijke beslisser.

N

Wij zijn uw buffer

Tijdens de heronderhandeling van uw huurcontract fungeren wij als buffer tussen u en de verhuurder, uw relatie met de verhuurder komt niet onnodig onder spanning te staan.

N

Onderhandelingen

Wij voeren de onderhandelingen voor u. Het inschakelen van een deskundige resulteert in hogere besparingen en een huurcontract met betere voorwaarden en condities.

N

Geen juridische rompslomp

Vanzelfsprekend zorgen wij ook voor de juridische beoordeling van uw huurcontract en de complete administratieve afhandeling van het hele proces.

N

Onafhankelijk

Wij hebben geen aanbod-portefeuille en zijn daardoor onafhankelijk, tegenstrijdige belangen zijn uitgesloten.

N

No Cure - No Pay Basis

Ons honorarium is afhankelijk van het resultaat en bestaat voor het grootste deel uit een percentage van de voor u gerealiseerde besparing, dus geen hoge kosten als er geen resultaat wordt behaald.

Waarom u voor ons kiest?


 Een onafhankelijke deskundige die de onderhandelingen voor u voert en het hele traject begeleidt. Vastgoed Advies Partners realiseert besparingen voor u, in tijd en in geld.

%

Betrokken

Wij zijn betrokken en kiezen voor een persoonlijke benadering. Als adviespartners willen wij eerst weten wat uw wensen en eisen zijn. Wij willen weten wat u beweegt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

%

Deskundig

Goede onderhandelaars met specifieke kennis en ervaring op het gebied van huurcontracten voor kantoor en bedrijfsruimte. Vastgoed Advies Partners zorgt voor hogere besparingen.

%

Onafhankelijk

Wij zijn geen makelaar. Door het ontbreken van een aanbod-portefeuille waarborgen wij een onafhankelijke positie. Wij treden strikt eenzijdig voor u op, tegenstrijdige belangen zijn uitgesloten.

Wat zijn onze resultaten?


Door kennis en ervaring leveren wij toegevoegde waarde bij de heronderhandeling van uw huurcontract. Vastgoed Advies Partners realiseert hogere besparingen.

Succesfactor

%

Gemiddelde besparing

%

Tevreden opdrachtgevers

%

Vastgoed Advies Partners


Resultaatgerichte professionals met kennis van uw huurcontract. Betrokken adviseurs die een persoonlijke benadering, kwaliteit en no-nonsense heel normaal vinden.

Wat levert de heronderhandeling van uw huurcontract op? Besparingen van meer dan 20% zijn geen uitzondering.

Wie gingen u voor?


Enkele voorbeelden van besparingen die Vastgoed Advies Partners door de heronderhandeling van huurcontracten voor opdrachtgevers heeft gerealiseerd.

Medische Groothandel P te Houten – bezuinigingswens wordt directe besparing

Vanwege het internationale karakter van de organisatie en de economische situatie is tijdelijk minder behoefte aan kantoorruimte, maar een verhuizing is niet gewenst. Wij zijn ingeschakeld om te onderzoeken of een bezuiniging op de huidige vestigingslocatie mogelijk is, zodat hoge verhuiskosten kunnen worden voorkomen. Het nog ruim twee jaar lopende huurcontract wordt heronderhandeld. Door het aanbieden van een verlenging, in ruil voor een flinke korting op de huurprijs, wordt het huisvestingsvraagstuk van onze opdrachtgever opgelost en leegstand voor de verhuurder voorkomen. De goede relatie tussen huurder en verhuurder wordt uiteindelijk bevestigd door een aantal verbeteringen aan het gehuurde, die door de verhuurder worden verzorgd. Vastgoed Advies Partners realiseert een verlaging van de gemiddelde huurlasten van ruim 20% en geeft de relatie een goede basis voor de toekomst.

Netwerkbeheerder Q te Enschede – conflictsituatie opgelost en besparing gerealiseerd

De snelgroeiende organisatie huurt kantoorruimte in een modern gebouw dat voor een deel leeg staat. De bank heeft het beheer van de in zwaar weer verkende belegger overgenomen en de communicatie verloopt stroef, wat ertoe heeft geleid dat de verhoudingen zijn verstoord en ondanks de bijkomende kosten zelfs een verhuizing wordt overwogen. De huurder schakelt ons in voor advies en wij nemen de gesprekken over. Eerst worden de pijnpunten met de verhuurder besproken, die door een dreiging van verhuizing voortvarend aan de slag gaat. Vervolgens wordt een voorstel gedaan en onderhandelingen gevoerd voor verlenging en uitbreiding van het huurcontract, tegen een lagere huurprijs en met flexibele looptijden. De begeleiding door Vastgoed Advies Partners heeft zijn vruchten afgeworpen, de inmiddels weer tevreden huurder kan door de extra ruimte voorlopig weer vooruit en zijn huisvestingslasten zijn fors gedaald.

Fysiotherapeut P te Voorschoten – uitbreiding tegen gelijkblijvende huurlasten

De maatschap is al tijden in gesprek met de particuliere verhuurder, maar partijen spreken niet dezelfde taal. Er zijn uitbreidingswensen, maar mede door een slepende discussie omtrent servicekosten wordt er steeds geen overeenstemming bereikt. Als Vastgoed Advies Partners wordt ingeschakeld komt alles in een stroomversnelling. Het huurcontract wordt opengebroken, verlengd en uitgebreid, tegen een veel lagere huurprijs. Daarnaast wordt een huurvrije periode verleend en draagt de verhuurder bij in de benodigde verbouwing. De servicekosten worden door ons beoordeeld en aan de hand van de boekhouding van de verhuurder gecontroleerd, waarbij die kwestie met enkele kleine correcties kan worden opgelost. Al met al hebben wij voor de maatschap dubbel zoveel ruimte tegen bijna gelijkblijvende huisvestingslasten gerealiseerd, een besparing om u tegen te zeggen.

Machinale Houtbewerker L te Almere – heronderhandeling en lastenverlichting

Door de economische situatie vallen de resultaten tegen. Een goedkoper gebouw kan een oplossing bieden, maar lagere huisvestingslasten wegen niet op tegen de kosten voor het verhuizen van alle machines. Vastgoed Advies Partners beoordeelt de situatie en adviseert om de verhuurder een voorstel tot het verlengen van het huurcontract te doen, in ruil voor een reductie op de huurprijs. De verhuurder heeft met het oog op de marktsituatie en continuïteit wel oren naar de verlenging, maar een huurprijsverlaging wordt minder goed ontvangen. Omdat wij als buffer fungeren kan de druk enigszins worden opgevoerd, terwijl onze opdrachtgever op de achtergrond blijft. Onze bemiddeling leidt uiteindelijk tot een nieuwe huurtermijn van 5 jaar waarbij de gemiddelde jaarlijkse huurlasten met bijna 25% dalen. De kostenverlaging geeft onze opdrachtgever een meer zonnige kijk op de toekomst, terwijl de verhuurder het risico en de kosten van leegstand heeft voorkomen.

Stichting M te Apeldoorn – bezuiniging door heronderhandeling gerealiseerd

De organisatie huurt 1.500 m2 kantoorruimte en moet door het gewijzigde subsidiebeleid van de overheid bezuinigen. Er moet worden ingekrompen en gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Ook de termijn van de subsidie staat ter discussie, waardoor er behoefte is aan meer flexibiliteit. Wij treden namens de stichting in gesprek met de commerciële verhuurder. Door het inbrengen van de bij de stichting ontbrekende kennis en ervaring op vastgoedgebied zit er een professionele gesprekpartner aan tafel. De voorwaarden en condities van het huurcontract worden opnieuw onderhandeld en voor dezelfde ruimte wordt een lagere huurprijs overeengekomen. De huurtermijn wordt verlengd, maar wel met de voorwaarde dat tussentijds opzeggen mogelijk is als de subsidie wordt stopgezet. Vastgoed Advies Partners realiseert de gewenste bezuiniging, zonder dat dit consequentie heeft voor de huisvesting van onze opdrachtgever. Voor de stichting is er een bijkomend voordeel, want er hoeft de geen personeel te worden ontslagen.

Elektronicabedrijf E te Maarssen - verhuizen of blijven zitten

De multinational en marktleider huurt 600 m2 kantoorruimte voor de bedrijfsactiviteiten in Nederland. Het huurcontract behoort niet tot de corebusiness en wordt vanuit het buitenland gemanaged. Wij concluderen dat er al jaren geen aandacht aan de huurovereenkomst is besteed, de huurprijs is jaarlijks geïndexeerd en niet meer in overeenstemming met de markt. Na het opstellen van een marktinventarisatie besluit onze opdrachtgever te gaan verhuizen, maar Vastgoed Advies Partners stelt voor om eerst met de huidige verhuurder in gesprek te gaan. Met de inventarisatie als basis treden wij in onderhandeling met de verhuurder, die snel bereid blijkt om de huurder tegemoet te komen. Het huurcontract wordt vernieuwd en verlengd, waarbij voor de huurder een besparing van ruim 20% ontstaat. Het bedrijf is blij met de gerealiseerde besparing, maar is zich ook bewust van het feit dat men eerder stappen had moeten ondernemen. Ons is gevraagd om tegen het einde van de huurtermijn opnieuw in actie te komen.

 Uw mogelijkheden?


Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat wij uw mogelijkheden kunnen bespreken. Wij kosten pas iets als het u geld oplevert!

Gegevens

Vastgoed Advies Partners
Achter de Kamp 7
3811 JD Amersfoort
+31 33 47 676 47

Vastgoed Advies Partners B.V.
IBAN   NL51 INGB 00 07 13 43 25
BIC      INGBNL2A
KvK     55 28 18 85
BTW    NL 851638028 B01

VAP B.V.
IBAN   NL97 INGB 00 07 01 23 44
BIC      INGBNL2A
KvK     63 83 99 89
BTW    NL 855423158 B01

Op al onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden (pdf) van toepassing.

Formulier

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

roz

fib

realnextkopie